ZIRO-F7, ZIRO-F7R

RST Kft.

Budapest, 2009. december

Általános ismertetés

A korábbi gyártási, üzemeltetési tapasztalatokra alapozva készült a korszerű, mozgó alkatrészt nem tartalmazó harmadik generációs ZIRO család ZIRO-F7 falra, valamint a ZIRO-F7R 19”-os szekrénybe szerelhető változata. A két készülék teljesen azonos paraméterekkel, funkcióval és menürendszerrel rendelkezik. A világhálóra -beépített telefonmodem illetve hálózati csatolókártya segítségével- csatlakozva képes az elkészült regisztrátumokról előre megadott címekre e-mailt küldeni, megfelelő jogosultság esetén a készülék bárhonnan elérhető, lekérdezhető. A hálózati csatlakozás igény esetén lehetővé teszi a készülék folyamatos távoli felügyeletét, illetve több készülék egységes rendszerbe történő integrálását is. Beépített 6.4” érintőképernyős színes LCD monitorával lehetséges az adatok helyszíni kiértékelése illetve a készülék programozása is. Hálózat, vagy telefonvonal hiányában beépített CompactFlash (CF) kártya író-olvasó egysége lehetővé teszi az adatok „kézi” szállítását.

A ZIRO-F7 adatgyűjtő berendezés a villamos hálózaton lejátszódó kapcsolási, zárlati és egyéb gyorsan lezajló tranziensek regisztrálására, és azok megjelenítésére alkalmas mérőrendszer, amely biztosítja a rendszerzavarok utólagos kiértékelésének lehetőségét. A regisztrálás mintavételi frekvenciája, valamint a regisztrátum és az előidő hossza tetszőlegesen beállítható. Indítási feltételek a kétállapotú jelek tetszőlegesen programozható szintváltásából (magasból alacsonyba, és/vagy alacsonyból magasba), illetve az analóg jelek csatornánként programozható alsó vagy felső szint (pl.: áramnövekedés vagy feszültségesés) átlépéséből képezhető. Amennyiben a regisztrálás megadható utolsó szakaszában egy újabb indítási feltétel keletkezik, akkor a mérőrendszer tovább végez adatgyűjtést. Ez a folyamat a háttértároló teleírásáig adatvesztés nélkül folytatódhat. A zavaríró berendezés alapját egy IBM PC/AT típusú ipari kivitelű számítógép és a hálózati jelek galvanikus leválasztását és szintillesztését biztosító illesztőegység képezi. A számítógép az illesztőegységen keresztül csatlakozik az elektromos hálózathoz. Az illesztő a galvanikus leválasztáson kívül a további feldolgozásra alkalmas jelszint előállítását végzi. A regisztrálandó analóg jelek típusát az illesztőegységben lévő jelátalakítók határozzák meg (pl.: feszültségváltó, áramváltó, meddő- és hasznos teljesítménymérő, jeltávadó stb.).

A számítógép a működés során folyamatos önellenőrzést végez (beépített Watchdog), és az esetleges üzemzavarokat, működés megszakításokat egy erre a célra kialakított memóriaterületen tárolja.

A zavaríró rendszer rendelkezik egy WINDOWS alatt futó lekérdező és egy korszerű méréstechnikai adatfeldolgozást és megjelenítést biztosító programcsomaggal, amely lehetővé teszi, hogy az adatgyűjtő működése közben egy másik IBM PC/AT típusú számítógéppel a korábban készült regisztrátumokat hálózaton, vagy modem segítségével telefonon lekérdezze, és feldolgozás során megjelenítse. A mérés regisztrátumok kézi szállítását a beépített CompactFlash (CF) kártya író-olvasó teszi még lehetővé.

1.1

Általános műszaki adatok

1.1.1

Bemeneti adatok:

Tápfeszültség: 220 VDC, -20+10% (egyéb érték megrendelés szerint)

Teljesítmény felvétel: max. 60 W

16 db analóg bemenet: mérési tartomány, túlvezérlés rendelés szerint (100/V, 100V, 200/V, 200V, 1A, 5A)

galvanikus leválasztás

átvitel: 20-3000 Hz

pontosság: 0,5%

felbontás: 16 bites

32 db két állapotú bemenet: 2 db egymástól földfüggetlen 16-os egység (igény esetén az alapkiépítéstől eltérő tetszőleges feszültségszint)

galvanikus leválasztás, fordított polaritás elleni védelem

V(N): 220 VDC (névleges bemenő feszültség)

V(iL): 100 VDC (max. alacsony szintű bemenő feszültség)

V(iH): 150 VDC (minimális magas szintű bemenő feszültség)

V(iM): 260 VDC (max. bemeneti feszültség korlátlan ideig)

I(iH): 2.3 mA (bemenő áram V(iH) feszültség szintnél)

I(iN): 3.9 mA (névleges bemenő áram névleges feszültségnél)

Frekvenciamérés: 45-51 Hz (1. sz. analóg csatorna jele), igény szerint módosítható

pontosság: 0.001% 0.01Hz

1.1.2

Egyéb adatok:

mintavételi frekvencia: 300-9 600 (kiépítéstől függően max 30 000) Hz/csatorna

regisztrátum hossza: tetszőlegesen programozható

előidő: 0-tól max. 5 000 ms-ig

alapidő: 100 ms-től 10 000 ms-ig

utánfutási idő: 100 ms-től 5 000 ms-ig, de maximu az alapidő)

tárolt regisztrátumok száma korlátlan a tárólókapacitásig, kb. 300- 1000 db

16 db analgóg bemenetre külön-külön beállítható indítási feltételek:

felső határérték átlépés és vagy

alsó határérték átlépés

hiszterézis értéke

átlagolási idő minden csatornára együtt programozható 1 - 10 félperiódusig

32 db digitális bemenetre külön-külön beállítható indítási feltételek:

felfutó élre (digitális zavarszűrés), és vagy

lefutó élre (digitális zavarszűrés)

digitális zavarszűrés: programozható (1 - 10 ms-ig)

kimenetek:

működési hibajelzés (relé morze kontaktus)

esemény jelzés (relé morze kontaktus, kiépítés szerint)

1.1.3

Szolgáltatások:

beépített óra (dátum, idő)

helyszíni gyors megjelenítés színes LCD kijelzőn

beépített "Watchdog", naplózás

indítási feltételek beállítása

regisztrátum CF kártyára mentése (kézi szállításhoz)

fejléc (felhasználó által beírt szöveg)

analóg jelek időfüggvénye

digitális jelek időfüggvénye

digitális jelek változásainak listája

1.1.4

Adattovábbítás:

telefonon, beépített modem segítségével (RAS/TCPIP protokoll)

ftp és http elérés LAN1, LAN2 Ethernet hálózaton (RJ45) kiépítés szerint

1.1.5

Karbantartás

A berendezés folyamatos karbantartást nem igényel. A készülék működését, hitelesítését célszerű évente ellenőrizni.

1.1.6

Mechanikai adatok

Körvonalméretek, felerősítési méretek következő lapon

Környezeti feltételek:

működési hőmérséklet: 0 +40C

tárolási hőmérséklet: -10 +60C

relatív páratartalom: 90% (párakicsapódás nélkül)

ZIRO-F7 befoglaló méretek és körvonal rajza

ZIRO-F7R befoglaló méretek és körvonal rajza

ZIRO-F6/F7 kommunikációs rendszer

A ZIRO-F6/F7 berendezések kommunikációs rendszerének lényege, hogy az egyes készülékek által regisztrált eseményekről, és a regisztrátumokról az áramszolgáltató által erre kijelölt személyek a lehető leghamarabb tudomást szerezzenek és így a szükséges intézkedéseket mielőbb megtehessék az üzembiztonság érdekében. Bármely zavaríró által történt regisztrálás esetén a kijelölt személyek SMS-ben és vagy e-mail-ben azonnal értesítést kapnak a megtörtént eseményről. Ezt követően tartózkodási helytől függetlenül -munkahelyen, otthon vagy bárhol a világon- egy a világhálóra (internetre) csatlakoztatott számítógép segítségével megnézhetik, kiértékelhetik és kinyomtathatják az eseményeket, és azonnal meghozhatják a szükséges intézkedéseket. Mindezt úgy, hogy eközben nem lépnek be az áramszolgáltató belső hálózatára, megtartva így annak nagyfokú biztonságát, sérthetetlenségét. (Természetesen egyszerre több áramszolgáltató területén lévő zavarírókat is képes kezelni a rendszer, és azokhoz is önállóan hozzá tudja rendelni a megfelelő személyeket.)

A megvalósítás lényege, egy erre a célra kialakított szerver mely alapvetően az alábbi feladatokat látja el:

-

Kapcsolattartás az egyes készülékekkel a csatlakoztatás kiépítésétől függően:

o

áramszolgáltató telefonos hálózat

o

Publikus (nyilvános) telefonos hálózat

o

áramszolgáltató belső lokális ethernet hálózat

-

Esemény bekövetkeztekor fogadja az értesítést az adott zavarírótól, és letölti az eseményt a központi adattárolóba. Az esemény a zavaríró berendezésben továbbra is megmarad, így a két helyen történő egyidejű adattárolás fokozza a biztonságot.

-

Esemény bekövetkeztekor SMS-ben és vagy email-ben azonnal értesítést küld azon személyek részére, akiket az adott alállomási zavaríróhoz hozzá rendelnek.

-

Biztosítja a világhálón történő lekérdezés lehetőségét a jogosultsággal rendelkező személyek számára akár a munkahelyen, otthon, vagy a világ bármely pontján.

-

Bármely zavaríróról lekérhető ellenőrzésképpen egy pillanatnyi állapotot rögzítő felvétel, amelyen a 16 analóg csatorna bemeneten lévő jelszint értéke, a kivezérlés mértéke, az egyes csatornán megadott alsó és vagy a felső riasztási érték, a 32 db digitális bemenet állapota, a pillanatnyi hálózati frekvencia értéke és még a készülék működéséről szóló további fontos adatok láthatóak.

-

Folyamatosan (akár naponta többször) ellenőrzi az összes zavaríró berendezést és az egyes készülékek működésképtelenségéről azonnal értesíti az erre kijelölt személyeket, illetve szervizt.

-

Tűzfalként biztosítja a belső hálózat valamint a zavaríró berendezések közvetlen elérésének leválasztását a külvilágtól, növelve ezzel a belső hálózat biztonságát, miközben nagyfokú lehetőséget nyújt az adatok hozzáféréséhez az erre jogosult személyek számára.

A rendszer kiépítése nem érinti a már kialakított kapcsolatokat, nem igényli azok módosítását, sem átalakítását, a meglévő összeköttetések segítségével üzemeltethető. Továbbra is lehetőség van az egyedi lekérdezésre akár távolból, akár közvetlenül a készülékről mint eddig. Újabb zavarírók üzembehelyezése esetén nem igényel semmilyen fejlesztést, bővítést, a készülékhez kiépített hálózaton keresztül azonnal csatlakoztatható a rendszerhez.